شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی-تخصصی پاتوق اطلاعات

 

فصلنامه‌ی"پاتوق اطلاعات دانشگاه تهران"،نشریه‌ای است علمی-تخصصی که با رسالت توسعه‌ی دانش علم اطلاعات و دانش شناسی در کشور، شناسایی مسایل این حوزه و ارایه‌ی راهکار برای آن، مقاله‌های علمی-تخصصی در حوزه‌ی علم اطلاعات و دانش شناسی را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی عزیزی

سردبیر دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه